સફળ કેસ

સીસસપોવર 6 સેટ્સ 20 ફીટર સોલાર કોલ્ડ રૂમ બુરકીના ફેસો

સીએસપાવર સીએરા લિયોનમાં 20 ફૂટ સોલર કોલ્ડ રૂમ

CSCPOWER 20 ટી સાઉદી અરેબિયામાં ફ્લેક આઇસ આઇસ પ્લાન્ટ

CSCPOWER ઉઝ્બેકિસ્તાનમાં 4 સેટ્સ કોલ્ડ રૂમ

સી.એસ.સી.પી.વી.વી.અરસે 8 માસે કોલ્ડ રૂમ

સીએસસપોવર 18 સેટ્સ અને 36 સેટ્સમાં બરફ બાષ્પીભવન ઇરાન તરફ દોરી જાય છે

માલીમાં સી.એસ.સી.પી.વી.આર. 18 ટી ડાયરેક્ટ કૂલિંગ બ્લોક આઇસ મશીન

CSCPOWER 73sets જનરેટર બાંગ્લાદેશમાં સેટ છે

CSCPOWER 4Sts દરિયાઇ જનરેટર ઇન્ડોનેશિયા પર સેટ છે


તમારો સંદેશ અમને મોકલો:

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો